Alexey Utekhin

Alexey Utekhin

Manager at Oy Diagnostic Devices Development


  • Kotka, Finland