Babar saleem shaikh

Babar saleem shaikh

Production Manager at New Samman Saraf


  • Karachi, Pakistan