Bashir Badi

Bashir Badi

Civil Engineer at SDSU


  • San Diego, United States
1event
2Industries
Following 1 event in San Diego, USA

Events