Bikash

Bikash

Chair Man at Bikash Food


  • Kathmandu, Nepal