Chandra Shekhar

Chandra Shekhar

Managing Director at Eka International


  • Mumbai, India
1event
2Industries
Following 1 event in Mumbai, India

Events