Fouad Yashar

Fouad Yashar

Manager at Silkynet


  • Jeddah, Saudi Arabia