Iryna Bochevarova

Iryna Bochevarova

Export Manager at Ego International Group Srl


  • Rimini, Italy