Jennifer Maingi

Jennifer Maingi

Director at J & B collection ltd


  • Nairobi, Kenya