Kavindu Sri Supekshala Hettiarachchi

Kavindu Sri Supekshala Hettiarachchi

chief technology officer at micro:bit Sri Lanka user group


  • Colombo, Sri Lanka