Timothy Missokia

Timothy Missokia

Marketing Head at KIBODEALZ ADVERTISING MAGAZINE


  • Moshi Urban, Tanzania