mohamed mujahir

mohamed mujahir

managing partner at sajidhagems


  • Beruwala, Sri Lanka