Patrick Ejoh Mbamarah

Patrick Ejoh Mbamarah

COO/Founder at goal post entertanment


  • Lagos, Nigeria