Prashanth Shetty

Prashanth Shetty

Sap Bi Consultant at Atos


  • Munich, Germany