SALIM mahfudh

SALIM mahfudh

Managing Director at Abwam Farm


  • Nairobi, Kenya
3 events
4Industries
Following 3 events in 2 cities across Kenya

Events