Samuel Kimaru

Samuel Kimaru

Financial Advisor at Verisure


  • Nairobi, Kenya