Sarah Njoroge

Sarah Njoroge

Creative Director at Sawa innovations


  • Nairobi, Kenya
2 events
5Industries
Following 2 events in Nairobi, Kenya

Events