shai

shai

CEO at Lahav Investments LLC


  • San Diego, United States