solomon s koroma

solomon s koroma

CEO at SIERRA GOLD AND DIAMOND CO.


  • Freetown, Sierra Leone