Sotiris Kousoutis

Sotiris Kousoutis

Sales Prospecting Analyst at KLEEMANN HELLAS SA


  • Kilkis, Greece