Uday Shrestha

Uday Shrestha

Chairman at Faster Abroad Study Pvt. Ltd.


  • Kathmandu, Nepal