Ailsa Cai

Ailsa Cai

Overseas Organizer at Guangzhou Yuehong Exhibition Services Co., Ltd


  • Guangzhou, China